Usługi geodezyjne
Artur Fudała
Więcej

Usługi

Prace geodezyjne na ternie całej Polski a w szczególności województwa: małopolskie, śląskie (powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, będziński, tarnogórski, tatrzański, krakowski, bielski, zawierciański, M. Bielsko- Biała, M. Jaworzno, M. Katowice, M. Sosnowiec).

Budownictwo jednorodzinne

 • sporządzanie dokumentacji, map do celów projektowych - niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowę (dokumentacja w wersji papierowej przekazywana jest do urzędu natomiast cyfrową w formacie AutoCAD otrzymuje projektant)
 • wytyczenie budynku wraz z przeniesieniem osi na ławice budowlane (wyznaczenie usytuowania budynku na działce na podstawie planu zagospodarowania działki)
 • pomiary powykonawcze obiektów budowlanych wraz z przyłączami (na potrzeby końcowego odbioru budynku przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego)
 • odrębny pomiar powykonawczy przyłącza podziemnego (wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne)
Generic placeholder image

Kompleksowa obsługa inwestycji

 • sporządzanie map do celów projektowych
 • wytyczanie obiektów budowlanych
 • wytyczanie tras przewodów podziemnych, studzienek kanalizacyjnych itp.
 • wytyczanie obiektów zagospodarowania terenu: latarni, słupów, pylonów reklamowych itp.
 • wytyczanie tras jezdni, chodników, parkingów itp.
 • pomiary powykonawcze obiektów budowlanych
 • pomiary powykonawcze przyłączy podziemnych (wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i inne)
Generic placeholder image

Pomiary granic nieruchomości

 • podziały działek (wykonanie wstępnego projektu podziału działki dla Urzędu Gminy/Miasta, wykonanie mapy z projektem podziału, stabilizacja punktów granicznych kamieniami betonowymi / rurami stalowymi)
 • odszukiwanie znaków granicznych wraz z kontrolą ich położenia
 • wznawianie zniszczonych znaków granicznych
Generic placeholder image

Inne prace geodezyjne

 • pomiary aktualizacyjne po rozbiórkach obiektów budowlanych
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • badanie pionowości i geometrii budowli (kominy, wieże, maszty itp.)
 • tworzenie numerycznego modelu terenu (siatka wysokościowa, profil wysokościowy)
 • inne pomiary pozwalające na zebranie matematycznie wyznaczalnych informacji (odległości, różnice wysokości, powierzchnie itp.) - wg indywidualnego zamówienia

Wykonane realizacje

Niektóre z realizowanych projektów

Mapa do celów projektowych pod budowę linii wysokiego napięcia

odcinek Mikułowa – Ruja

Inwentaryzacje powykonawcze

Obsługa inwestycji

O firmie

ART.MAPS to prężnie rozwijająca się firma, świadcząca kompleksowe usługi geodezyjne dla klientów indywidualnych oraz firm. Wykorzystujemy do pomiarów precyzyjne odbiorniki GPS/GLONASS oraz tachimetry elektroniczne wysokiej dokładności.

mgr inż. Artur Krzysztof Fudała

Geodeta/Właściciel

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kierunek Geodezja i Kartografia, Specjalność: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa.

Kontakt

Zostaw wiadomość - odpiszemy.

ART.MAPS Usługi Geodezyjne Artur Fudała

ul. Kasztanowa 34A Chrzanów, Katowice, Poland

32-500 Chrzanów

tel.: 664 496 438